Formació Reglada: RECICLATGE Curs Suport Vital Bàsic i ús del desfibril·lador

OBJECTIUS

Mantenir les competències necessàries per a practicar correctament SVB i DEA en pacients amb parada cardiorespiratòria que ho requereixin. Atès que aquest manteniment requereix una pràctica continuada, es proposa una activitat de recordatori que permeti mantenir actualitzades les esmentades competències.

DESTINATARIS

Personal que hagi realitzat el programa de formació base en SVB i DEA.

CONTINGUT

Recordatori teòric de la seqüència d’actuació del SVB i del DEA. Realització d’una seqüència de RCP completa segons els criteris del European Resuscitation Council. Simulació completa d’una seqüència d’actuació amb un DEA.

AVALUACIÓ

L’alumne ha de realitzar una seqüència completa de RCP de gran qualitat, de 2 minuts. L’alumne ha de realitzar una desfibril·lació abans de 90 segons d’iniciar la ressuscitació.

DURADA DEL CURS: 90 minuts.

PREUS:

Preu per alumne, curs mínim 8 alumnes: 25€/alumne

Formació exempt d’IVA, d’acord amb el que estableix l’Article 20 un 9 de la Llei 37/1992 de l’IVA, i en l’article 7 del Reial decret 1624/1992 del Reglament de l’IVA.

El preu inclou: tramitació de dades de l’alumne, registre i certificats, material docent, consultar desplaçament.