MANTENIMENT DE DESFIBRIL·LADORS PER A EMPRESES, INSTITUCIONS I CENTRES

Degut a les condicions en què habitualment s’ha de fer ús dels desfibril·ladors, de forma inesperada, a Reanima sabem la importància d’assegurar el seu correcte funcionament.

Els agents externs com ara el clima, en els casos de desfibril·ladors d’exterior, són només un dels molts factors que poden afectar el funcionament i estat del desfibril·lador.

El manteniment de desfibril·ladors no només assegura que el DEA o DESA que s’hagi instal·lat funcioni degudament quan es necessiti, sinó que garanteix una correcta implementació i qualitat a nivell de materials i funcionament, adaptant-se, en cada cas, a les necessitats reals i l’objectiu pel qual es van instal·lar.

Per aquest motiu, hem dissenyat els següents serveis de manteniment:

Mantenimiento de desfibriladores
Demani informació sobre manteniment de desfibril·ladors

SERVEIS DE MANTENIMENT DE DESFIBRIL·LADORS

Manteniment de
desfibril·ladors bàsic:

 • Revisió de l’equip anual
 • Revisió anual de les dades dels consumibles 
 • Rentat de vitrina interior anual
 • Generació informe de revisió
 • Equip de substitució en cas d’avaria
 • Assegurança R.C.
 • Extracció dades DIOSA en cas de rescat
 • Telèfon 24/7
 • 1 Taller RCP i DIOSA

 

No inclou:

 • Enviament ni reparació en cas d’avaria que Reanima no pugui solucionar.
 • Consumibles (Reanima realitzarà proforma i en acceptació de pressupost es durant a terme els canvis corresponents)
 • Reparacions de vitrina ni DIOSA ocasionades per vandalisme

Manteniment de
desfibril·ladors Silver:

 • Revisió equip anual
 • Revisió anual de dades de consumibles
 • Rentat anual de vitrina interior
 • Generació informe de revisió
 • Equip de substitució en cas d’ avaria
 • Assegurança R.C.
 • Extracció Dades DIOSA en cas de rescat
 • Telèfon 24/7
 • 2 Tallers RCP i DIOSA
 • Recanvi d’elèctrodes per ús o caducitat

 

No inclou:

 • Enviament ni reparació en cas d’avaria que REANIMA no pugui solucionar
 • Consumibles (Reanima realitzarà proforma i en acceptació de pressupost es durant a terme els canvis corresponents)
 • Reparacions de vitrina ni DIOSA ocasionades per vandalisme

    Contracte de 24 mesos

Manteniment de
desfibril·ladors Gold:

 • Revisió equip anual
 •  Revisió anual de dades de consumibles
 • Rentat anual de vitrina interior
 • Generació informe de revisió
 • Equip de substitució en cas d’avaria
 •  Assegurança R.C.
 • Extracció dades DIOSA en cas de rescat
 •  Telèfon 24/7
 • 2 Tallers RCP i DIOSA
 • Recanvi d’elèctrodes per ús o caducitat
 •  Recanvi bateria

 

No inclou:

 • Enviament ni reparació en cas d’avaria que Reanima no pugui solucionar.
 • Reparacions de vitrina ni DIOSA ocasionades per vandalisme.

    Contracte de 48 mesos

Formulari de mantenimient

  BasicSilverGold