Formació Reglada: Curs Suport Vital Bàsic i ús del Desfibil·lador

Aspectes previs a tenir en compte a l’hora de contractar i realitzar la formació

 1. El personal que impartirà la formació, sempre serà personal instructor acreditat pel Consell Català de Ressuscitació segons el decret 151/2012 de 20 de novembre.
 2. Finalitzada la formació, els alumnes aptes rebran un certificat acreditatiu emès pel Consell Català de Ressuscitació.
 3. El Consell Català de Ressuscutació de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears, certifiquen que l’alumne apte ha realitzat amb aprofitament el curs de Suport Vital Bàsic + DEA.
 4. El certificat serà signat per el Secretari General de l’Acadèmia i pel Director de Curs.
 5. L’alumne serà inscrit en la base de dades del Consell Català de Ressuscitació i al Institut d’Estudis de la Salut.
 6. El certificat atorga 1,3 crèdits de formació continuada del sistema nacional de salut.
 7. El certificat fa constar que el curs ha estat realitzat sota les recomanacions de l’European Ressuscitation Council (ERC).
 8. El contingut del curs anirà sota les directius del Consell Català de Ressuscitació i sota les recomanacions de l’European Ressuscitation Council (ERC) tal com marca el decret 151/2012 de 20 de novembre.
 9. La formació es realitzarà a dependències del “client” o en cas contrari Reanima buscarà un espai habilitat per la formació.
 10. Les dates i horaris per aquestes formacions seran acordades per ambdues parts.
 11. Reanima portarà tot el material necessari per tal de poder elaborar les formacions amb èxit tal i com marca el decret 151/2012 de 20 de novembre.
 12. La formació reglada pot ser bonificada, gràcies a un recent acord amb l’empresa Aquality Consulting, Reanima gestiona la bonificació del client per tal que aquesta sigui bonificada al 100% o el màxim possible i facilitant així la seva realització.
 13. Durada de la titulació, fins a 3 anys, s’haurà de renovar abans dels 3 anys des de la data expedició per tal de mantenir la titulació en vigència.

OBJECTIU:

Realitzar el suport vital bàsic (SVB) en pacients amb aturada cardiorespiratòria que ho requereixin. Aplicar el  desfibril·lador extern automàtic (DEA) en pacients amb aturada cardiorespiratòria que ho requereixin

Durada: 6 hores presencials

Destinataris:  Professionals, voluntaris i estudiants que en l’exercici de les seves tasques es poden trobar amb pacients en situació d’aturada cardiorespiratòria, treballadors amb responsabilitat a les empreses en aspectes de prevenció de riscos laborals, i ciutadans que vulguin adquirir competències en la pràctica de SVB i DEA.Per tal de complir la normativa actual, la formació ha de ser acreditada per el Consell Català de Ressuscitació (òrgan competent a Catalunya de la reanimació), el personal que supera el curs amb èxit anirà inscrit al Institut d’Estudis de la Salut.L’empresa que realitza la formació, haurà de ser: centre formador autoritzat per l’Institut d’Estudis de la Salut, centre col·laborador amb Consell Català de Ressuscitació. El personal instructor haurà de ser també membre del CCR i l’empresa ha de disposar de director de curs establert també per CCR.

CONTINGUT

Teòric:

 1. Causes i lloc més comuns de l’aturada  cardiorespiratòria.
 2. La cadena de supervivència.
 3. Reconeixement de la situació.
 4. Activació del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM)  (112).
 5. Importància de la ressuscitació cardiopulmonar (RCP)  de gran qualitat.
 6. Què és i per a què serveix un DEA.
 7. Seguretat en la utilització del DEA.
 8. Aspectes legals.
 9. Algoritmes d’actuació amb DEA i sense DEA de  l’European Ressuscitation Council.

Pràctic:

 1. Seguretat en l’escenari.
 2. Valorar la consciència.
 3. Obrir la via aèria amb la maniobra front-mentó.
 4. Valorar si la persona respira amb normalitat.
 5. Activar el SEM (112).
 6. Efectuar compressions toràciques de gran qualitat.
 7. Efectuar ventilacions de rescat.
 8. Alternar compressions i ventilacions.
 9. Efectuar una seqüència de ressuscitació completa.
 10. Posició lateral de seguretat.
 11. Conèixer com és el DEA.
 12. Col·locar correctament els pegats
 13. Com utilitzar correctament i amb seguretat el DEA.
 14. Simulacions pràctiques integrades de SVB amb DEA i  sense DEA.

AVALUACIÓ

 1. L’alumne ha de realitzar una seqüència completa d’RCP de gran qualitat, de 2 minuts.
 2. L’alumne ha de realitzar una desfibril·lació́abans de 90 segons d’iniciar la ressuscitació.

PREUS:

 •  Preu per alumne, curs 6 alumnes: 95€/alumne
 • Preu per alumne, curs 8 alumnes: 85€/alumne
 • Preu per alumne, curs 16 alumnes o més en una mateixa sessió: 75€/alumne

Formació exempt d’IVA, d’acord amb el que estableix l’Article 20 u 9 de la Llei 37/1992 de l’IVA, i en l’article 7 del Reial Decret  1624/1992 del Reglament de l’IVA.

El preu inclou: Tramitació de dades del alumne, registre i certificats, material docent, manual del CCR per cada alumne i el  desplaçament, consultar formacions fora de Catalunya