POLÍTICA DE PRIVACITAT

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

CARLES PONS VIÑEGLAS (REANIMA) 39394613Y, amb domicili en C/ Fonería, 5, 5è 1a, 08242, Manresa Telefono 652609274 i mail info@reanima.me

FINALITAT

La finalitat de la creació, existència i manteniment és el tractament de les dades amb les exclusives finalitats de complir amb la nostra relació comercial/prestació del servei, i realitzar la facturació d’aquesta.

LEGITIMACIÓ

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució de la relació comercial/prestació del servei entre el titular de la dada i el responsable del tractament i aquesta informació personal es conservarà mentre es mantingui la relació comercial/contractual o durant el temps estrictament necessari per a complir amb les obligacions legals.

PERÍODE DE CONSERVACIÓ

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial/prestació del servei o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals

DESTINATARIS

Mentre duri el tractament de les dades de l’interessat, CARLES PONS VIÑEGLAS (REANIMA) no cedirà les dades a tercers, tret que mediï obligació legal.

En els supòsits que, per a la realització de tractaments de tipus administratiu, fiscal, comptable i/o comercial, es compti amb els serveis de tercers, es formalitzarà degudament el preceptiu contracte d’encarregat de tractament, amb la finalitat de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades de l’interessat enfront de tercers.

DRETS

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades de caràcter personal, així com a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a la finalitat que van ser lliurats així com retirar el consentiment atorgat. També pot exercir el seu dret a la limitació del tractament, de manera que les seves dades no seran suprimits però el tractament dels mateixos estarà subjecte a limitacions.

Els exercicis de portabilitat i automatització de decisions no apliquen en aquest cas per la tipologia de dades i tractament d’aquests.