Primer de tot: Saps en què es basa un equip de protecció individual?

S’entén per “EPI” equip de protecció individual, qualsevol dispositiu o equip que té per objectiu protegir a una persona contra un o diversos riscos que amenacin la salut i seguretat en el seu lloc de treball. L’ús d’aquest equip de protecció individual es recomana quan existeixin riscos per a la seguretat o salut dels treballadors que no es puguin evitar o limitar. La llista indicativa d’equips de protecció individual en termes generals va des de protectors del cap, protectors de l’oïda, protectors dels ulls i de la cara, protectors de les vies respiratòries, protectors de mans i braços, protectors de peus, roba de protecció, així com protectors enfront de caigudes. A més dels esmentats, es recomana la instal·lació de DEA en centres de treball, a causa del risc cardiovascular que pot haver-hi per ser llocs molt concorreguts, sigui per clients o treballadors.

El equipo de protección individual

Els DEA com a equip de protecció individual

equipos de protección individual en trabajo

És molt important protegir els centres de treball per a reduir tot el possible les xifres de mortalitat a causa d’aturades cardíaques. Els desfibril·ladors ens permeten atendre un pacient amb parada cardiorespiratòria immediatament. Això significa que els primers 5 minuts després de l’accident són essencials, ja que a mesura que passa un minut es resta un 10% les probabilitats de sobreviure.

Hi ha comunitats autònomes d’Espanya en les quals ja és obligatori l’ús d’equips com el DEA. Per exemple, hotels, centres d’ensenyament o residències de la tercera edat.

Des de Reanima recomanem l’ús del DEA en centres de treball com a equip de protecció individual, com ja han fet moltes empreses que aposten per la cardioprotecció dels seus treballadors. Per a això, adquireixen desfibril·ladors externs automàtics que són fàcils d’utilitzar i tenen el gran avantatge de ser transportables, a més de poder ser usats per personal no sanitari.

Reanima compta amb un equip de més de 15 professionals del sector sanitari i s’encarrega de la instal·lació de desfibril·ladors en qualsevol espai. Creiem que a la constant evolució de la nostra societat, cada vegada és més necessària la instal·lació de desfibril·ladors per a garantir la salut dels ciutadans en qualsevol entorn.

 

Posa’t en contacte amb nosaltres:

CONTACTA